ÜRÜN BELGELENDİRME

Ürün Belgelendirme Hizmetleri

 Ürün Belgelendirme Merkezi Belgelendirme faaliyetlerine 1964 yılında Ürün Belgelendirme birimi kurularak başlanmıştır. İlk TSE uygunluk Belgesi ve Markası kullanma hakkı 1964 yılında bakır tel için verilmiştir. Günümüzde 50 bine yakın üretim ve hizmet yeri TSE Belgelendirme hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu güne kadar bu kapsamda verilen ve güncelliğini koruyan TSE Belgeleri 60 bini aşmış bulunmaktadır.

Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek, bu belgeler:
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)
TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)
CB Deney Belgesi
CCA- NTR Belgesi
TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi
Birim Doğrulama Belgesi
TSE-HAR  Markası Kullanma Belgesi
CENELEC KEYMARK Belgesi
TSE Ex Uygunluk Belgesi
Ortak Kriterlere uygunluk belgesi
Deney Belgesi
HELAL Belgelendirme
SPICE Belgesi
GMP İyi Üretim Uygulamaları


YazdırBilgi Bankası