EKM EĞİTİM MERKEZİ | EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

LİDERLİK VE ÖZELLİK

 Ekipler liderleri ile, Liderler ekipleri ile güçlüdür.

Yönetici günü kurtarırken, lider adeta satranç oynar gibi geleceği planlar. Yönetici çoğunlukla başkaları tarafından seçilerek göreve getirilmiş, kendisine verilen hedeflere ulaşmaya çalışan kişidir. Lider ise başkalarını doğal yönden etkileyen, takip ettiren, onlarda coşku uyandıran ve vizyon oluşturarak onları bu doğrultuda harekete sevk eden kişidir.
Günümüz çalışanları yöneticilerle değil, liderlerle birlikte çalışmayı tercih ediyorlar. Kurumlardaki sirkülasyonlara bakıldığında genellikle yöneticinin tutum ve davranışları nedeniyle işten ayrılma oranlarının yüksek olması bu sebeptendir. Artık bir yönetici başarılı olmak istiyorsa mutlak surette liderlik yetkinliğini geliştirmelidir.
Lider yöneticinin becerisi, farklı kişiliklerden, farklı uzmanlıklardan, farklı deneyimlerden yola çıkarak farklı iş düzeylerinde ekip yaratmaktır.Bunun için, lider yöneticinin bireyleri tanımak kadar grup oluşum sürecini de bilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü sürecin her aşamasında farklı bir liderlik tarzı gerekebilir.
Bu eğitim programının amacı;Kişilerin yönetici veya yönetici adayı olarak liderlik becerilerini arttırmak, pratik hayattan alınmış örnekler ve liderlik teorilerinin gelişimi ışığında belli başlı liderlik niteliklerinin analizini yapmak. Katılımcıların mevcut liderlik profillerini belirleyerek bir gelişim planı hazırlatmak ve gelişime yönlendirmektir.
Bu seminerde, lider yöneticilere ekip kavramından hareketle daha etkili bir liderlik ortaya koyabilmeleri için gerekli bilgilerin sunulması amaçlanmış ve; NLP teknikleri ile güçlü yönlerinin farkına vararak, keşfederek kendi amaç ve v izyonlarını belirlemelerine ve kendi içlerindeki lideri keşfetmelerine imkan sağlanacaktır.
Eğitim semineri başlangıcında katılımcılara liderlik tarzlarını ortaya çıkaran kişilik testi uygulaması yapılarak yetkinliklerini ve eksikliklerini fark etmeleri sağlanmaktadır. Bu sayede eğitimde geliştirmek istedikleri eksiklerini tamamlama fırsatı sunulmaktadır.

Liderlik ve Yöneticilik Seminer İçeriği
Liderlikte yeni paradigmalar ve yeni yaklaşımlar
Liderlikte ahenk, uyum ve güven yaratmak
Liderlikte yeni vizyon, misyon bildirimleri
Doğru sorular sormak ve sorularla yönetmek
Sözlerle ve söylemlerde ustalık
İkna Mühendisliği
Liderlikte NLP
Yeni Mental modeller ve değişim düzeyleri
Değişim ve gelişim yaratmak, bağlılık ve güven oluşturmak
Kişisel bütünlük ve uyum ile zamanı etkili kullanmak
Özgüven ve özgüven geliştirmek
Belirsizliklerle baş etmek ve zihinsel dayanıklılık
Liderlik Özellikleri ve Türleri
Hedeflerle Liderlik
Liderlik Sitilinizi Değiştirmek
Liderlerin Kişilik Tipleri
Farklılıkları değerlendirmek: ve farklılıkları fırsata dönüştürmek
İnsanları Etkileme ve Sürükleme Teknikleri
Delegasyon
İletişim ve İşbirliği
Başarılı bir lider neleri iyi yapar
Liderlik tarzları : Hangi tarzları hangi durumlarda kullanmak gerek?
Ekibinizi motive etmek için yapabileceğiniz uygulamalar
Liderlik gelişim planınız
 
Bu Seminere Neden Katılmalısınız?
Liderlik yetkinliğinizi geliştirmeyi, ekip üyelerinizi daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlamayı, farklılıkları fırsatlara dönüştürmeyi uygulamalı aktivitelerle ve atölye çalışmaları ile öğreneceksiniz.
 
Liderlik ve Yöneticilik Ödeme seçeneklerim neler ?
Ödemelerinizi banka havalesi veya kredi kartı ile yapabilirsiniz. Kesin kayıt için eğitim ücretinin, eğitim tarihinden en az üç gün önce yatırılması gerekir.
 


YazdırBilgi Bankası