PATENT

PATENT NEDİR?

Bugün birçok gelişmiş ülkenin teknolojik olarak önde olmasının bir nedeni de AR-GE çalışmalarıyla ortaya çıkan yeni teknolojilerini patent ile koruma altına almalarıdır. Yenilikçi, çözüm üreten buluşların patent tesciliyle korunması gerekmektedir. Rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yolu patenttir.

Buna da Patent Olur Mu Demeyin


Patent koruması için sanılanın aksine dünyayı yerinden oynatan bir buluş yapmak gerekmez. Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan teknik bir yenilik için patent koruması elde edilebilir.

Patent, buluşun ekonomik faydalarından sadece başvuru sahibinin yararlanmasına imkân vererek, rakiplerine karşı teknik ve ekonomik üstünlük kazandırır. Söz konusu buluştan başkalarının (rakiplerin) yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar.

 

Fiyat Rekabetine Son

Patentler firmalar için rekabetten korunmak veya rekabetçe üstün olmak için kullanılması gereken çok önemli bir araçtır. Firmalar hem ürünlerinde, hem de üretim tekniklerinde oluşan problemlerin çözümü için yenilikler yapar. Hem bu tür yenilikleri korumak hem de daha rekabetçi olmak için yaptıkları yenilikleri mutlaka patentle tescillemelidirler.

MEGA Patent, başvuru işlemlerinden hukuki süreç yönetimine, patent araştırma ve analizlerinden patentlerin ticari değere dönüştürülmesine her aşamada hem yurtiçinde hem de yurtdışında buluşlarınızın takip ve korunmasında size tam bir hizmet zenginliği sunmaktadır.

 


YazdırBilgi Bankası