ÜRÜN BELGELENDİRME

DIN 18800 Kısım 7: Çelik yapılar (konstrüksiyon) için imalatçının uygunluğunun belgelendir

DIN 18800 Kısım 7: Çelik yapılar (konstrüksiyon) için imalatçının uygunluğunun belgelendirilmesi
Çelik yapılar (konstrüksiyon) için imalatçının uygunluğunun belgelendirilmesi (Yapısal çelik mühendisliği, vinç imalatı, radyo/verici anten taşıyıcı yapıları, çelik yapılar, vbg.)
 
Çelik yapı üreten firmaların bu ürünlerini Almanyaya sokmaları için sahip olmaları gereken bir belgelendirme sistemidir. Saygınlığı nedeniyle tüm Avrupa ülkelerinde kabul görmekte, birçok Avrupa ülkesi tarafından zorunlu tutulmaktadır.
 
DIN 18800-7 standardı, aynı alanda 2010 yılında yürürlüğe giren Avrupa standardının -EN 1090- temelini oluşturmaktadır.
 
Bu sistemde firmalar A, B, C,D ve E olmak üzere 5 sınıf altında tanımlanmaktadır. Belgelendirme B, C, D ve E sınıfları için yapılmaktadır. Bu sınıfların tanımı aşağıda kabaca verilmiştir:
 
Sınıf A: Bu sınıf firmalar için uygunluk belgesi gerekli değildir.
Sınıf B: Küçük uygunluk belgesi - Statik yapılar
Sınıf C: Genişletilmiş küçük uygunluk belgesi - Statik yapılar
Sınıf D: Büyük uygunluk belgesi -Statik yapılar
Sınıf E: Dinamik alana genişletilmiş büyük uygunluk belgesi -Dinamik yapılar
 
Belgelendirme sınıfına bağlı olarak firmalardan beklenen altyapı, donanım ve personel gerekleri değişiklik göstermektedir.
 
DIN EN 1090: Çelik ve Alüminyum yapılar için imalatçının uygunluğunun Belgelendirilmesi
1.1.2011 tarihinde yürürlüğe giren standart, çelik ve alüminyum yapılar üreten imalatçıların yeterliliğinin belgelendirilmesi için hazırlanmıştır. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir. Alman Yapı Tekniği Enstitüsü (DiBt) nün kararı gereğince DIN 18800-7 ve DIN 4113-3 belgelendirmelerinin geçerliliği (EN 1090-1 belgelendirmesi ile birlikte kabulü) 01.07.2014 e kadar uzatılmıştır.
 
EN 1090 standardı 3 bölümden oluşmaktadır:
 
EN 1090-1       : Yapısal komponentlerin uygunluk denetimi için gereksinimler
EN 1090-2       : Çelik yapılar için teknik gerekler (DIN 18800-7 ile karşılaştırılabilir)
EN 1090-3       : Alüminyum yapılar için teknik gerekler (DIN 4113-3 ile karşılaştırılabilir)
 
4 adet uygulama sınıfı vardır: EXC 1, EXC 2, EXC 3, EXC 4
 
Uygulama, dokümantasyon, test ve izlenilebilirlik bakımından gereksinimler EXC 1 den EXC4 e doğru artmaktadır.
 
EN 15085-2: Demiryolu Araçlarının Kaynaklı Üretimi, Denetim ve Belgelendirme
Demiryolu araçlarının, bunların parçalarının ve bu araçlarla ilgili hizmetin Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için bu alanlarda çalışacak firmaların belgelendirilmiş olması gereklidir. Belgelendirme işlemi konuda uzman, uluslararası akreditasyona sahip tarafsız kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.
 
Belgelendirme, firmanın çalışma alanına bağlı olarak 4 sınıfta yapılabilir.
 
Sınıf 1: Demiryolu araçlarının ve elemanlarının yeni yapımı, değiştirilmesi ve onarımı.
Sınıf 2: Basınçsız kapların (tanımlı test basıncı olmayan) yeni yapımı, değiştirilmesi ve onarımı
Sınıf 3: Basit ilave elemanların (avadanlık, vb.) kaynağı
Sınıf 4: Kendisi kaynak yapmayan (tasarım, satınalma ve montaj yapan) işletmeler için.
 
Belgelendirme sınıfına bağlı olarak firmalardan beklenen altyapı, donanım ve personel gerekleri değişiklik göstermektedir.
 
ISO 3834 (eski EN 729): Kaynaklı üretim yapan işletmeler için Kalite Yönetimi Sistemi (DVS-Zert)
Kaynaklı üretim yapan işletmeler için tasarlanmış bir kalite yönetim sistemidir. DIN 18800-7, EN 15085, EN 1090 gibi uygunluk belgelendirilmesi sistemlerinin de gerektirdiği bir sistemdir. Birçok uygunluk belgesinin alınabilmesinin ön şartlarından birisi, işletmenin ISO 3834 standardına uygun bir kalite sistemine sahip olması gereğidir.
 
ISO 9001 sistemini kurmuş ve belgelendirmiş işletmelerin ISO 3834 sistemine adapte olması oldukça zahmetsiz olarak yapılabilen bir çalışmadır, çünkü her iki standart da benzer gereksinimleri içerir. Ancak ISO 3834 standardı, özellikle kaynaklı üretim yapan işletmelerin gereksinimleri düşünülerek hazırlanmıştır.
 
 
Ril 804: Demiryolu köprülerinin üretimi
Kaynaklı demiryolu köprülerinin üretimini yapmak isteyen firmaların belgelendirildiği sistemdir. Çelik yapıların üretimi için "E" sınıfı uygunluk belgesine sahip olan firmaların, Ril 804 standardının gereklerini de yerine getirmeleri ile alabilecekleri bir belgedir. Özellikle personel niteliği gereksinimi (üretim mühendisliği-kaynak, kaynak mühendisliği) yüksek olan bir standarttır.
 
DIN 4113: Aluminyum yapılar
Statik yükler altında çalışan kaynaklı Alüminyum yapılar üreten firmalar için yapılan bir belgelendirmedir. Almanyaya kaynaklı alüminyum yapı ihraç etmek isteyen firmaların sahip olması gereken bir belgedir.
 
Saygınlığı nedeniyle tüm Avrupa ülkelerinde kabul görmekte, birçok Avrupa ülkesi tarafından zorunlu tutulmaktadır. DIN 4113-3 standardı, aynı alanda 2011 yılında yürürlüğe girmiş olan Avrupa standardının -EN 1090- temelini oluşturmaktadır.
 
DIN EN ISO 9001: Kalite Yönetimi Sistemi (DVSzert®)
ISO 9001 belgelendirme işlemi DVS-ZERT1 üzerinden uluslararası olarak yapılmaktadır.
 
DASt-Richtlinie 022
DIN 6701-2 (Demiryolu Araçları Üretiminde Yapıştırma)
TRT 009 (Kaynaklı Tanklar)
DIN 2303 (Savunma Sektöründe Kaynak)
NAKS-Sertifikalandırma Merkezi (Rusya)
DVS-Yönergesi 2715-1: Hava ve Uzay araçları üretimi gözetim personeli

 


YazdırBilgi Bankası