EKM EĞİTİM MERKEZİ | EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 Eğitimin Amacı:

·         Çevre Bakanlığı Mevzuatları ve ISO 14001 standardına göre Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekli geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesidir.
·         Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standartları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.
Eğitimin İçeriği:
·         Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler,
·         Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi,
·         ÇYS Standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı,
·         Tehlikeli Maddelerin Kontrol Edilmesi ve Ekolojik İşaretlemeyi İçeren Çevre Mevzuatı,
·         Uluslararası Çevre Kanunları, Bölgesel ve Yerel Mevzuat ,
·         Önemli Çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerin belirlenmesi ,
·         İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması ,
·         Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar ,
·         Belgelendirme Sürecinin Anlatımıdır.
Pozitif Düşünce Merkezi bünyesinde,uzmanlar tarafından bu konuda eğitim,dökümantasyon ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.
 


YazdırBilgi Bankası