SİSTEM DANIŞMANLIĞI

ISO 3834 KAYNAKLI İMALAT YETERLİLİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kaynak endüstriyel ürünlerin imalatı için yaygın olarak kullanılan imalat yöntemidir. Kaynaklı birleştirme yöntemi ile basınçlı kaptan endüstriyel tesise, vinçten makineye kadar geniş bir yelpazede ürünler imal edilmektedir. Kaynak, imalatın maliyeti ve nihai ürün kalitesi üzerinde son derece önemli etkiye sahiptir.

ISO 3834-2 standardı, kaynaklı imalat yapan üreticiler için metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

ISO 3834-2 standardı, yalnızca kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgili olup temel kuralları gerek işletmede gerekse yerinde yapılan kaynaklı imalat için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için rehberlik sağlamaktadır. Standart, imalatçıların kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilmesi için bir temel olarak kullanılmaktadır.

Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlanarak

- Malzeme seçimi

- Sarf malzemesi seçimi

- Kaynak koordinasyon personelinin eğitimi

- Çalışan kaynakçıların sertifikalandırılması

- Kaynak yöntemlerinin belirlenmesi

- Kaynaklı imalatın yapılması

- Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandırılır.

ISO 3834-2 standardının uygulaması ile kaynaklı imalat yapan işletmelerde imalatın kontrollü koşullar altında sürekliliğinin sağlanmasını garanti etmektedir.


YazdırBilgi Bankası