EKM EĞİTİM MERKEZİ | EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

SİSTEM BELGELENDİRME DE İÇ KALİTE TETİKÇİ EĞİTİMİ

 Eğitim Amacı 

 
Kalite Yönetim Sisteminin planlanmıĢ düzenlemelere, standardın Ģartlarına ve kurulus 
tarafından olusturulan Kalite Yönetim Sistemi Sartlarına uyup uymadığını, etkin 
olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için 
planlı aralıklarla gerçekleştirilen kurulus içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için 
tetkik görevlilerinin eğitilmesidir. 
 
 


YazdırBilgi Bankası