EKM EĞİTİM MERKEZİ | EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Satış Pazarlama Teknikleri

 Türkiyede Pazarlama

Çağımızın ve ülkemizin rekabet koşulları kurumların satış ve pazarlama politikalarını revize etmeleri gerekmektedir. Eskiden geçerli olan pazarlama teknikleri ve stratejileri günümüzde geçerliliğini yitirmiştir fakat halen ülkemizde geleneksel pazarlama teknikleri kullanılmaktadır. Bu ekonomik krizin nedenlerinden biridir. Hedefinde insan olan tüm uğraşı alanlarının pazarlamanın kapsamına girse de ülkemizde satış ve pazarlamaya dar açıdan bakılmaktadır. Günümüzde gazete ilanlarında dahi pazarlamacı aranmakta ve pazarlama bir meslek dalı olarak kabul edilmektedir.

Satış Nedir? Pazarlama Nedir?

Pazarlama ülkemizde düşünülenin aksine tek boyutlu bir konu değildir, bunu 4 basamaklı bir merdiven olarak kabul edecek olursak;

1. Basamak: Üretim

2. Basamak: Finans

3. Basamak: Lojistik ve Tanıtım

4. Basamak: Satış

olarak tanımlanabilir.

Günümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için insanların bu alanlarda ayrı ayrı  ihtisaslaşması gerekmektedir.

Satış

Satış sadece bir nesneyi para karşılığı sunmak değildir, insan doğduğu andan itibaren en masum ürünü olan gülümsemesini satar. Satış bir meslek değildir, ikna ve iletişim sanatıdır. Diğer iş kollarından iki önemli farkı mevcuttur: kazanılan para ve mesai saatleri. Mesai başlangıcı diğerleriyle hemen hemen aynı olmasına rağmen fırsatları değerlendirdiğiniz takdirde işiniz erken ya da geç bitebilir. Kazancın tabanını firmalar belirlerken tavanı siz belirlersiniz.

NLP

NLPye göre ne sattığın değil nasıl sattığın önemlidir. İyi bir satış için uyumlu olmak ve güven kazanmak şarttır.  Günümüzde uygulanan çağdaş pazarlama tarzı, Neo ya da başka bir isimli Gerilla, kişiye göre ve bölgeye göre değişmektedir; gördüklerine göre (görsel), duyduklarına göre (işitsel), hissettiklerine göre (kinestetik).

Dünyanın her neresinde olursanız olun ürün ya da hizmet ne olursa olsun oluşan tek fikir “Bunu bana satan kişi bana faydalı olabilecek mi?”dir. Doğru bilgilerle kendisinden yola çıkarak karşısındakine ulaşan; kontrol, stres ve zaman yönetimini yeterli düzeyde sağlayan bir kişinin başarıya ulaşması kaçınılmazdır. Ancak herhangi bir hayaliniz ya da hedefiniz yoksa bunlar yetmeyebilir.

“Posta pulu gideceği yere kadar değerlidir.” Albert Einstein

 


YazdırBilgi Bankası