KURUMSAL

KALİTE POLİTİKASI İLKELERİMİZ

   KALİTE POLİTİKAMIZ

Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda, Eğitim ve danışmanlık sektöründe, hizmet kalitesi ile müşteri güvenini sağlayarak memnuniyetini sürekli arttırmak, zamanında hizmet sağlamak,  müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, tüm çalışanlarımızın katılım ve desteği ile sistemimizde sürekli iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirerek lider bir kuruluş olmak, firmamızın kalite politikasıdır. 

VİZYONUMUZ
Türkiye’de ve Uluslararasında Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları ile ilgili, Toplam Kalite Yönetim Sistemi ve ürün belgelendirme konularıyla ilgili eğitim ve danışmanlık sektörüne yön veren lider bir kuruluş olmak.


MİSYONUMUZ

Kaliteli hizmet anlayışını sürekli geliştirerek, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizin katılımı ile  kaliteli hizmet vermek.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Amaç, MEGA PATENT MARKA END. HİZ.DAN. VE EĞİTİM  SAN. LTD. ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek bütün çalışanlara ve etkilenebilecek diğer insanlara riskleri önlemek için ilgili yasal şartlara ve uygulanabilir bütün ölçülere uygun olarak yapılmasıdır.
Çalışanların yaralanmalarını ve çalışanların sağlıklarına gelebilecek riskleri önlemek için bütün tesis ve donanımların düzenli bakımı, korunması ve dikkat gösterilmesi yoluyla güvenli çalışma yerleri,  sistemleri ve yöntemleri sağlamak için sürekli çaba sarf ederler.
Bu politikanın kuruluş içerisinde yerleştirilmesinden kurumumuzun yönetim ve denetim personeli sorumludur ve günlük işlerin planlanmasında önceliğin sağlık ve iş güvenliği konularına verilmesi güvence altına alınmalıdır.
Kuruluşun her çalışanın iş sağlığı ve iş güvenliği üzerine görev, yetki ve sorumlulukları belirlenecek ve herkese yazılı olarak verilecektir. Bu konuda koşulların gözlenmesinde herkes en yakın amirine doğrudan sorumludur.
Bu sorumluluğun yükümlülükleri hakkında kuruluş yönetimi tarafından yazılı olarak hazırlanan ve herkese duyurulan işçi sağlığı ve iş güvenliği plan ve programı her bölümün yöneticisi tarafından harfi harfine uygulanacaktır.
Bütün işlemler “Önce İş Güvenliği Gelir” ve “Hiçbir Şey İnsan YaşamındanDaha Önemli Değildir”  ilkeleri üzerine yapılacaktır.
 
 
İLKELERİMİZ
 
    Girişimci – Müteşebbis davranırız.
    Yaratıcıyız ve yeni fikirlere açığız.
    Yetenekli ve vizyon sahibiyiz.
    Mevcut durumu her zaman sorgularız  ve harekete geçeriz.
    Yarattığımız yeniliklerle müşterilerimize benzersiz rekabet avantajı sunarız.
    Daha ileri gitmek için hevesliyiz.
    Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket ederiz.
    Her zaman gelişime açığız ve kusursuz kalite için çabalarız.
    Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tam olarak anlarız.
    Sistemli olarak kişisel becerilerimizi geliştirir, bu şekilde potansiyelimizi artırırız.
    Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde hareket ederiz.
    Gelecekte rekabetçi kalabilmek için değişimi kucaklarız.
    Yasalara uyarız.
    Sağlık ve güvenliği geliştiririz.
    İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz.
    Taahhütlerimize bağlı kalırız.    Çevrenin korunması için çabalarız.
    İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz.
    En iyi sonuçları almak için tüm kapasitemiz ve gücümüzle çalışırız.
   “Profesyonellerle çalışmak işinizi kolaylaştırır.”