KURUMSAL

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLMEYE BAŞLANDI

 Firmamız ISO 9001:2015 KYS danışmanlığı ve belgelendirmesine 01 Ocak 2017 tarihinde başlayacaktır. 

Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlandı.

 ISO 9001:2015 Standart Yapısı

1. Kapsam (Scope)

2. Atıf yapılan standart/dokümanlar (Normative references)

3. Tanım ve terimler (Terms and definitions)

4. Kuruluşun yapısı (Context of the organization)

5. Liderlik (Leadership)

6. Planlama (Planning)

7. Destek (Support )

8. Operasyon (Operation)

9. Performans değerlendirme (Performance evaluation)

10. İyileştirme (Improvement)

 Ek A (bilgi amaçlı) Yeni yapı, terminoloji ve kavramların anlaşılması (Annex A (informative) Clarification of new structure, terminology and concepts)

 Ek B (bilgi amaçlı) ISO/TC 176 tarafından kalite yönetim ve KYS için geliştirilen diğer uluslararası standartlar (Annex B (informative) Other International Standards on quality management and quality management systems developed by ISO/TC 176)

ISO 9001 standardının yeni versiyonunda;

 ◦ Terminolojiyi anlamak

 ◦ Standart maddelerini analiz etmek

 ◦ Yapılacak değişiklikleri belirlemek

 ◦ Geçiş periyodunu anlamak.

Firmamız ISO 9001:2015 KYS Danışmanlığı ve belgelendirmesine 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlayacaktır.  


Diğer Haberler